Hakkımızda

Tohum Otizm Vakfı

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, “Otizm ve Yaygın Gelişim Bozukluğu” olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak 15 Nisan 2003 tarihinde kurulmuştur. Vakıf, 20 yıldır çalışmalarını genişleterek ülkemizdeki otizmli çocuklar ve ailelerine hizmetlerini kesintisiz sürdürmektedir.


Vizyonumuz:

Türkiye’de otizm spektrum bozukluğu olan çocukların erken tanılanması; tanı alan çocukların ve ailelerinin sağlık, eğitim, meslek edinimi, istihdam, bağımsız yaşam ve kaynaştırma gereksinimlerinin dünya standartlarında karşılanmasıdır. Ayrıca, kaynaştırmadaki diğer özel eğitim gerektiren çocukların ve gençlerin ilgili gereksinimlerinin karşılanmasıdır.

Misyonumuz:

 • Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanısı olan çocuklar, gençler ve aileleri; ayrıca, kaynaştırma ortamlarında hizmet alan diğer özel eğitim gerektiren çocuklar, gençler ve aileleri için;
 • Çağdaş toplum koşullarında yaşamlarını sürdürebilmeleri için bilgi ve destek gereksinimlerinin karşılanması,
 • Eğitmen kadrolarının yetiştirilmesi, eğitim ve araştırma yapılmasının sağlanması,
 • Özel eğitim ve kaynaştırma alanlarında, ilişkili meslek dallarında kapasitenin artırılması ve eksik meslek elemanlarının Türkiye’ye kazandırılması yönünde çalışılması,
 • Ülke çapında yürütülen sağlık ve eğitim hizmetlerinin desteklenmesi ve iyileştirilmesi,
 • Meslek edindirme, bağımsız yaşam ve sosyal yaşam imkanlarının desteklenmesi ve geliştirilmesi
 • Savunu çalışmaları ile yasal düzenlemelerin ve politikaların iyileştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması,
 • Bilinçli bir kamuoyunun oluşturulması,
 • Amacına yönelik çalışmalarda diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile etkin iş birlikleri yapılması,
 • OSB konusunda tarama, ayrıntılı değerlendirme ve tanılama süreçlerinin dünya standartlarına getirilmesi ve ülke çapında yaygınlaştırılması,
 • OSB olan çocukların erken yoğun özel eğitim almaları,  en az kısıtlayıcı eğitim ortamından yaşamın  tüm evrelerinde kaynaştırmaya kadar tüm gereksinimlerinin karşılanması için kapasite oluşturulması,
 • OSB olan çocukların, gençlerin eğitiminde PCDI* programları uygulanarak model okul oluşturulması ve programların ülke genelinde yaygınlaştırılmasının sağlanması.

İlkelerimiz:

 • Bilimsellik,
 • Önderlik ve öncülük,
 • Paylaşımcılık,
 • Kurumlar arası iletişim ve işbirliği,
 • Kaynaklarda  verimlilik ve etkililik,
 • Güvenirlik,
 • Şeffaflık,
 • İnsana ve çocuğa değer vermek ve en iyi hizmet haklarını gözetmek

Detaylı bilgi içinhttps://www.tohumotizm.org.tr/web sitesini ziyaret edebilirsiniz.